KALKULATORY: CAŁKOWITA PRZEMIANA MATERII

Całkowita Przemiana Materii (CPM) obliczana jest na podstawie wartości Podstawowej Przemiany Materii

 

Całkowita Przemiana Materii (CPM) to ilość Podstawowej Przemiany Materii (PPM) pomnożona przez współczynnik określający stopień aktywności fizycznej PAL (ang. Physical Activity Level). Możesz obliczyć swoją Podstawową Przemianą Materii za pomocą kalkulatora znajdującego się menu.

 

                                            

 

Żeby policzyć CPM najpierw zastanów się jaki jest Twój poziom aktywności fizycznej?

Poziom aktywności fizycznej  Przykłady aktywności Współczynnik PAL (dla osób dorosłych)
Niski

Siedząca praca, brak dodatkowej aktywności w wolnym czasie

1,4-1,69
Umiarkowany

Wykonywanie prac domowych i ogrodowych, kilka razy w tygodniu dodatkowa aktywność fizyczna do 30 minut dziennie

1,7-1,99
Wysoki

Regularna aktywność fizyczna, zaplanowana poza codziennymi obowiązkami domowymi i zawodowymi

2,-2,4

          

Następnie obliczwartość swojej Całkowitej Przemiany Materii (CMP)


CPM = (PPM) x (Współczynnik PAL) =
 

 

Aby dopasować ilość dostarczanej energii do naszego zapotrzebowania pomocna jest znajomość wartości energetycznej produktów, którą możemy znaleźć w tabelach kalorycznych (przykładowa tabela w zakładce normy/tabele/interpretacje wyników).
 
 
SPRAWDŹ SWÓJ BILANS ENERGETYCZNY
 
Znając wartość swojej całkowitej przemiany materii (CPM) możesz sprawdzić, jaki jest Twój bilans energetyczny (porównanie ilości energii przyjmowanej z wydatkowaną):
 
Bilans równy 0

Oznacza że nasza masa ciała utrzymywana jest na tym samym poziomie (dostarczamy dokładnie tyle energii ile wydatkujemy)

Bilans jest dodatni +

Dostarczamy więcej energii niż spalamy, wtedy tyjemy

Bilans jest ujemny -

Dostarczamy mniej energii niż wykorzystujemy, wtedy chudniemy

 

Przykład: 

Jeśli CPM 30 letniej kobiety o wzroście 165 cm, ważącej 57 kg, o niskiej aktywności fizycznej wynosi 1911 kcal, a dostarcza ona sobie z pożywieniem 2500 kcal (czyli prawie 600 kcal więcej niż potrzebuje) to wtedy jej bilans energetyczny jest dodatni i zaczyna tyć! Jeźelidostarcza sobie tyle energii, ile wynosi jej CPM, czyli ok 1911 - wtedy jej bilans jest równy 0 - dostarcza dokładnie tyle energii ile potrzebuje.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywne Diady"!

aktywne.diady.wroclaw@swps.edu.pl

Zobacz także