Zachowania siedzące

  

 

Tak zwane zachowanie siedzące (ang. sedentary behaviour) dotyczy czynności, które wykonujesz siedząc lub leżąc w ciągu dnia  i które wymagają od naszego organizmu  niewielkiego wydatku energetycznego.

Wyniki badań pokazują, że siedzące zachowanie NIE OZNACZA po prostu niskiej aktywności fizycznej, to odrębny rodzaj zachowania, które może być jednocześnie stosowane przez osoby prowadzące tak zwany „aktywny tryb życia”. Wiele osób, które codziennie ćwiczą przez co najmniej 30 minut jest przez resztę dnia bardzo „siedzącymi”, czyli np. siedzą bez przerw w pracy lub domu przez wiele godzin.

 

Co jest, a co nie jest zachowaniem siedzącym?

Co jest zachowaniem siedzącym?

 
Co nie jest  zachowaniem siedzącym?
 
Siedzenie w pracy przy biurku przez wiele godzin
Sen w nocy 
Siedzenie w szkole podczas lekcji Korzystanie ze stacjonarnego urządzenia do ćwiczeń (np. rower, wioślarz)
Siedzenie i oglądanie telewizji Korzystanie z wózka inwalidzkiego
Długotrwałe korzystanie z komputera (np. podczas grania - nie dotyczy to gier, które angażują ruchowo)
Wykonywanie ćwiczeń na siedząco (np. podczas gimnastyki lub na siłowni)
Długotrwałe czytanie na siedząco lub leżąco Wykonywanie ćwiczeń na leżąco
Długotrwałe siedzenie przy stole podczas spotkań z rodziną lub przyjaciółmi Korzystanie z krzesła bujanego
Siedzenie podczas podróży samochodem
lub środkami komunikacji miejskiej/
zbiorowej
Zabawa z małym dzieckiem na podłodze/macie

 

To właśnie niski wydatek energetyczny (np. podczas czytania na leżąco lub siedząco) odróżnia bezczynne fizycznie zachowania siedzące, od tych, które także wykonujemy siedząc, jednak w tym samym czasie wykonujemy aktywność, która podnosi wydatek energetyczny (np. podczas wiosłowania).

 

 

Czy zachowania siedzące są szkoldliwe dla naszego zdrowia?

Przeprowadzone badania naukowe dowodzą, że wysoki poziom zachowań siedzących może być bardzo niekorzystny dla naszego zdrowia. 
Wysoki poziom zachowań siedzących wpływa na podniesienie ryzyka dotyczącego występowania:
    
U osób dorosłych: U dzieci i młodzieży*:
Chorób układu krążenia Niskiego poziomu sprawności fizycznej
Cukrzycy typu 2 i zespołu metabolicznego Chorób układu krążenia
Przedwczesnej śmierci Nadwagi i otyłości
Depresji oraz obniżonego samopoczucia Gorszego funkcjonowania psychicznego

 

Zachowania siedzące mają tendencję do utrwalania się w czasie – osoby, które stosowały zachowania siedzące w dzieciństwie, kontynuują ich stosowanie w dorosłym życiu. Dlatego tak ważne jest wczesne kształtowanie właściwych nawyków.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywne Diady"!

aktywne.diady.wroclaw@swps.edu.pl

Zobacz także