Zespół CARE-BEH

O nas – zespół CARE-BEH

  • Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi (Center for Applied Research on Behavior and Health) – CARE-BEH działa od listopada 2013 r., przy Wydziale Zamiejscowym SWPS we Wrocławiu.
  • Kierownikiem Centrum jest prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska, zajmująca się psychologią zdrowia, medycyną behawioralną, problemami z pogranicza psychologii klinicznej i społecznej. (zdjęcie)
  • Celem CARE-BEH jest prowadzenie badań, tworzenie i ewaluacja interwencji psychospołecznych. Dążymy do odkrycia czynników psychospołecznych, które wyjaśniają podejmowanie i utrzymywanie zachowań zdrowotnych oraz zapobiegają nawrotom do starych nawyków.
  • Drugim podstawowym celem jest prowadzenie badań, tworzenie i ewaluacja interwencji służących poprawie jakości życia osób z chorobami przewlekłymi. Dążymy do wyjaśnienia, jak podwyższyć jakość życia i adaptację do choroby. Koncentrujemy się na tych czynnikach, które można modyfikować: na ludzkich umiejętnościach, sieciach wsparcia społecznego, a przede wszystkim na przekonaniach (własna skuteczność, przekonania o chorobie, wiek subiektywny, wzrost potraumatyczny, przekonania na temat jedzenia, „za i przeciw”, przekonania rodziców o dzieciach i dzieci o rodzicach, i in.).
  • W Centrum CARE-BEH realizujemy wiele projektów naukowych, których celem jest badanie związków psychika-zdrowie somatyczne. Nasze odkrycia tworzą pomost łączący rozwiązania podstawowych problemów naukowych z praktycznymi zastosowaniami. Jednym z realizowanych projektów jest projekt Aktywne Diady

 

Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywne Diady"!

aktywne.diady.wroclaw@swps.edu.pl

Zobacz także