Zespół „Aktywne Diady”

  • Prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska

Profesor zwyczajny na Uniwersytecie SWPS, Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. Dyrektor i założyciel Centrum Badań nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi (CARE-BEH). Redaktor naczelny Anxiety, Stress, and Coping, współredaktor Applied Psychology: Health and Well-Being oraz członek rad redakcyjnych pięciu innych impaktowanych czasopism. Prezydent Dywizji Psychologii Zdrowia w International Association of Applied Psychology.W pracy badawczej zajmuje się zmianą zachowań zdrowotnych. Autor ponad 100 publikacji z tego zakresu, które ukazały się w impaktowanych czasopismach.

  • Mgr Monika Boberska

Absolwentka psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego, obecnie  doktorantka w CARE-BEH Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem (CARE-BEH Center for Applied Research on Health Behavior and Health) przy SWPS Wrocław. Od 2015 roku stypendystka  Narodowego Centrum Nauki i Psycholog w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Aktualnie koordynatorka projektu „Aktywne Diady” oraz Psycholog w Niepublicznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka „Horyzont”. 

  • dr Anna Banik

Specjalista zdrowia publicznego, psycholog, studentka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, stypendystka Narodowego Centrum Nauki. Współpracuje z Centrum Badań Stosowanych na Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem CARE-BEH przy Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jej zainteresowania badawcze obejmują determinanty jakości życia osób chorujących z powodu schorzeń przewlekłych, zwłaszcza chorób układu krążenia, oraz skuteczność interwencji skierowanych do tej grupy chorych. 

  • dr Karolina Horodyska

Asystent Naukowy na Uniwersytecie SWPS, Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. Magister psychologii oraz absolwentka studiów podyplomowych na kierunku psychodietetyka. Obecnie prowadzi badania nad czynnikami ułatwiającymi i utrudniającymi skuteczną implementacje interwencji i działań politycznych w ramach międzynarodowego projektu „DEDIPAC Centrum Wiedzy” (DEDIPAC KH - the Knowledge Hub on the DEterminants of DIet and Physical Activity Choice). Doktorantka i asystentka w Centrum CARE-BEH. Stypendystka Narodowego Centrum Nauki, Koordynatorka projektu „Aktywne Diady”.

  • Mgr Magdalena Kruk

Absolwentka psychologii  Uniwersytetu SWPS, Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu,  obecnie  doktorantka w CARE-BEH Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem (CARE-BEH Center for Applied Research on Health Behavior and Health) przy Uniwersytecie SWPS Wrocław. Od 2015 roku stypendystka  Narodowego Centrum Nauki.    Aktualnie  pełni  także    funkcje koordynatorki w projekcie „Aktywne Diady”. Ponadto, zajmuje się prowadzeniem badań z zakresu psychologii zdrowia i psychologii sportu.

  • Mgr Ewa Kuliś

Absolwentka psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz studiów licencjackich na kierunku wychowanie fizyczne zdobyte na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Asystentka w Centrum Badań Stosowanych na Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem CARE-BEH przy Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, wykonawca projektu „Aktywne Diady”

  • Mgr Zofia Szczuka

Absolwentka psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, stypendystka Narodowego Centrum Nauki. Współpracuje z Centrum Badań Stosowanych na Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem CARE-BEH przy Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, koordynatorka projektu "Aktywne Diady"

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywne Diady"!

aktywne.diady.wroclaw@swps.edu.pl

Zobacz także