Współpracują z nami

  • Dr Anna Januszewicz 

Psycholog, wykładowca i kierownik studiów podyplomowych z psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i Katowicach. Założycielka Instytutu Psychodietetyki we Wrocławiu. Prezes Towarzystwa Psychodietetyki. Współpracuje z Centrum Care-Beh na Unwersytecie SWPS.

Współautorka badań nad psychospołecznymi uwarunkowaniami nadwagi i otyłości w ramach międzynarodowego programu TEMPEST  (Temptations to Eat Moderated by Personal and Environmetal Self-regulatory Tools). Stypendystka Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej. Ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych w zakresie ewaluacji projektów programów profilaktyki zdrowotnej. Autorka publikacji w języku polskim i angielskim z dziedziny psychologii zachowań zdrowotnych. W swoich zainteresowaniach naukowych skupia się na poszukiwaniu psychologicznych przyczyn niepowodzeń w odchudzaniu. Interesują ją także praktyczne aspektami pomocy osobom odchudzającym się – od kilku lat pracuje z takimi osobami, w poradniach zajmujących się leczeniem nadwagi i otyłości. Posiada także bogate doświadczenie w szkoleniach, skierowanych do specjalistów pracujących z osobami odchudzającymi się.

  • Mgr Małgorzata Kucharska

Psycholog, psychodietetyk, dietetyk medyczny. Prowadzi indywidualne konsultacje oraz wykłady i warsztaty z zakresu psychologii, i dietetyki w centrach medycznych, a także w ramach programów profilaktycznych. Autorka bloga www.nutripsychologia.pl .Fascynują ją powiązania między psychiką a ciałem oraz między odżywianiem się a stanem psychicznym.

  • Mgr Anna Pietrasińska 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecei SWPS we Wrocławiu. Od 2015 r. w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie). Od 2014 r. pracownik „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach oraz wolontariusz na Oddziale Psychiatrii Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B. Hagera w Tarnowskich Górach. Uczestniczka szkoleń z zakresu poradnictwa psychologicznego oraz diagnozy psychologicznej. Zainteresowana naukowo psychologią zdrowia oraz psychopatologią, co znajduje odzwierciedlenie w aktywnym uczestnictwie w programach badawczych i udziale w konferencjach naukowych o tej tematyce.

  • dr Karolina Zarychta
Magister psychologii i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat psychoterapeuty PTTPB nr 403). Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC). Brała udział w szkoleniach i kursach dotyczących m. in. terapii przetwarzania poznawczego, terapii poznawczo-behawioralnej skoncentrowanej na traumie, interwencji kryzysowej oraz terapii schematu. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej należącego do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Certyfikowany ewaluator technik zmiany zachowania (licencja uzyskana w University College London). Doktorantka i asystentka w CARE-BEH Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem (CARE-BEH Center for Applied Research on Health Behavior and Health) przy Uniwersytecie SWPS Wrocław. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii klinicznej i psychologii zdrowia.
 
 

Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywne Diady"!

aktywne.diady.wroclaw@swps.edu.pl

Zobacz także