Przykładowe wykresy z akcelerometru

Każdy uczestnik projektu otrzyma swoje wyniki: wykres graficzny aktywności fizycznej oraz plik ekscel ze szczegółowymi wynikami akceleroemetrii!

Wykres graficzny aktywności fizycznej

Wykresy przedstawiają aktywność fizyczną od lekkiej przez umiarkowaną do intensywnej, dla każdego dnia noszenia akcelerometru!

 

 

 

Graficzny wykres aktywności w formacie pdf pokazuje:

  • na osi X średnią z trzech osi ruchu (prawo-lewo, góra-dół, przód-tył) oraz czas, kiedy dana aktywność miała miejsce
  • na osi Y w jakich zakresach intensywności wysiłku mieściła się aktywność (ang. sedentary - ruch w pozycji siedzącej lub siedzenie/leżenie, light - lekka aktywność, moderate - umiarkowania aktywność, vigorous - intensywna aktywność; jeżeli wystąpiła taka podczas pomiaru, to na wykresie może się także pojawić aktywność very vigorous - bardzo intensywna).

 

Plik ekscel ze szczegółowymi wynikami akceleroemetrii

 

 

 

Plik excela przedstawia dane obrazujące Państwa codzienną aktywność fizyczną przez cały okres noszenia urządzenia oraz w poszczególne dni tygodnia. Aktywność przedstawiona jest:

  • w podziale na lekką, umiarkowaną oraz intensywną i bardzo intensywną oraz w zakresie zalecanym (czyli od umiarkowanej do intensywnej)
  • wartości przedstawiające aktywność fizyczną wyrażone są w procentach

Ponadto w pliku excela znajdują się informację o czasie spędzonym na zachowaniach siedzących/leżeniu oraz ilości spalonych kilokalorii!

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywne Diady"!

aktywne.diady.wroclaw@swps.edu.pl

Zobacz także